» »
Maak hier uw keuze

*Gediplomeerde Kraamverzorgende Duin & Bollenstreek, Leiderdorp e.o. Aar en Veenstreek*

Werklocatie: Thuislocatie van de cliƫnt

Kern van de functie

Verlenen van assistentie aan de verloskundige of (huis)arts bij de bevalling thuis en het verzorgen en begeleiden van kraamvrouw en baby en overige gezinsleden tijdens de kraamtijd.

Situatieschets

De kraamverzorgende werkt in de thuissituatie van de cliënt en levert hierbij haar eigen aandeel aan verantwoorde en doelmatige zorg. Het verrichten van verzorgende werkzaamheden ten behoeve van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen van de kraamvrouw, de pasgeborene alsmede voor de overige gezinsleden staan hierin centraal. Dit alles volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, protocollen en overige geldende afspraken. De kraamverzorgde is hierbij gericht op de wensen en behoeftes van de cliënt.

Hoofdtaken

 1. Voorbereiden en assisteren bij de thuisbevalling.
 2. Het verzorgen van de kraamvrouw, de pasgeborene en overige gezinsleden.
 3. Verrichten van verzorgende en huishoudelijke taken
 4. Administratieve en rapportage werkzaamheden t.b.v. de zorg
 5. Overige taken.

 

Uitwerking in activiteiten.

Voorbereiden en assisteren bij de thuisbevalling

 • Maakt de kraamkamer klaar: legt materialen voor de partus klaar en benodigdheden voor de eerste verzorging van pasgeborenen, kruiken in de wieg, etc.
 • Observeert de kraamvrouw en belt zo nodig de verloskundige/huisarts.
 • Begeleidt bij het opvangen van de weeën, betrekt de partner bij de zorg.
 • Emotionele ondersteuning van de kraamvrouw.
 • Assisteert de verloskundige/huisarts bij de partus, volgt aanwijzingen op.
 • Verzorgt de kraamvrouw en de pasgeborenen na de partus en voert controles uit.

 

Het verzorgen van de kraamvrouw, de pasgeborene en overige gezinsleden

 • Voert de benodigde controles uit bij de kraamvrouw, zoals stand fundus, temperatuur, pols, vloeien en eventuele wondverzorging. Bespreekt veranderingen, dan wel afwijkende metingen met de verloskundige/huisarts.
 • Voert de benodigde controles uit bij de pasgeborene, zoals temperatuur, uitscheiding en navelverzorging. Bespreekt veranderingen, dan wel afwijkende metingen met de verloskundige/huisarts.
 • Adviseert en begeleidt ten aanzien van de voeding van de baby. Geeft advies “op maat”.
 • Biedt hulp bij ADL-functies en verzorgt de baby.
 • Geeft Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (GVO) aan de ouders, ook voor na de kraamtijd.
 • Biedt emotionele ondersteuning van kraamvrouw en overige gezinsleden.
 • Treedt bij complicaties handelend op, in overleg met en in afwachting van de verloskundige/huisarts.

 

Verrichten van verzorgende en huishoudelijke taken

 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, volgens afspraak en in overleg met het gezin. (mede afhankelijk van de duur van de kraamzorg).
 • Verzorgt de overige gezinsleden en is gastvrouw in het gezin.

 

Administratieve en rapportage werkzaamheden t.b.v. de zorg

 • Rapporteert de gemeten resultaten op de desbetreffende formulieren in het zorgplan.
 • Schrijft de rapportage en draagt bijzonderheden over aan andere disciplines en collega’s.
 • Geeft instructies voor de avond en nacht.
 • Draagt zorg voor het correct invullen van de urenregistratie en het landelijk indicatie protocol en zorgt ervoor dat deze naar kantoor worden geretourneerd.

 

Overige taken

 • Neemt deel aan diverse overleggen (o.a. werkbesprekingen, bijscholingen, thema avonden).
 • Begeleidt nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires. Geeft instructies over uit te voeren werkwijzen en geeft feedback op het functioneren en brengt hierover verslag uit aan de praktijkopleider.

 

Functie-eisen Vaardigheden/verantwoordelijkheden

Kennis:

Heeft het diploma kraamverzorgende, verzorgende niveau 3/IG (kraamdifferentiatie) of gelijkwaardig. Is op de hoogte van de geldende protocollen, werkafspraken en wettelijke bepalingen.

Vaardigheden:

 • Stelt behoefte zorgvrager centraal
 • Signaleert veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger
 • Werkt professioneel en accuraat
 • Communiceert adequaat
 • Brengt informatie en advies op een begrijpelijke manier over
 • Werkt methodisch en resultaatgericht
 • Werkt efficiënt
 • Is besluitvaardig.
 • Kan goed samenwerken met andere partijen aan continuïteit van zorgverlening
 • Bepaalt grenzen van bekwaamheid
 • Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen
 • Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden en positie
 • Handelt overtuigend bij knelpunten
 • Neemt nieuwe kennis en vaardigheden in zich op
 • Reflecteert op haar eigen handelen
 • Past ontwikkelingen in het vakgebied toe

 

Sociale vaardigheden

 • Bij de omgang met de kraamvrouw en partner zijn tact, stimuleren en motiveren van belang.
 • Beschikt over een invoelend vermogen.
 • Kan een functionele relatie aangaan en onderhouden en afbouwen met een cliënt en diens familie.
 • Is in staat om samen te werken met collegae en andere disciplines.
 • Kan leerlingen stimuleren, motiveren en feedback geven.

 

Zelfstandigheid

 • De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen vast omschreven richtlijnen. Moet de werkzaamheden zelf kunnen indelen, prioriteiten kunnen stellen en knelpunten kunnen signaleren.
 • Terugval is mogelijk op de leidinggevende en op de verloskundige/huisarts.

 

Overige functie-eisen

 • Het met respect benaderen van het lichaam van de cliënt is vereist.
 • Daarnaast worden eisen gesteld aan de aspecten van hygiëne en netheid.
 • Is integer en heeft de plicht tot geheimhouding.
 • Is flexibel en kan omgaan met stressvolle en emotionele aangelegenheden.

 

Inconveniënten

 • Psychische belasting kan optreden bij de confrontatie met ziekte, leed, onmacht en angst- en onzekerheidsgevoelens van de kraamvrouw en familie.
 • Het hanteren van onaangename en/of schadelijke stoffen (bloed, excretieproducten, etc.) is een dagelijks voorkomende belasting in de werkomstandigheden bij deze functie.
 • Er kan psychische belasting ontstaan door het soms langdurig op wacht en onregelmatig diensten.
 • Op elk tijdstip en in elke weersomstandigheid moet je zelfstandig naar het gezin kunnen gaan.
 • Moet tijdig aanwezig zijn bij de partus, ook tijdens onregelmatige uren.
 • Er kan sprake zijn van fysieke belasting bij de dagelijkse verzorging van cliënten.

 

Arbeidsvoorwaarden

Salaris : FWG 30 of FWG 35

Werktijden : nader te bepalen

Secundaire arbeidsvoorwaarden : deelname aan PGGM-pensioenregeling, fietsplan bij vast dienstverband.

Sollicitaties richten aan Marja Sinteur, Manager Zorg


Reageren op deze vacature

Velden met een * zijn verplicht.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Adres *

Postcode *

Plaats *

Upload uw cv *


ik wil voortaan nieuwe vacatures via de mail ontvangen.

<< Keer terug naar het overzicht

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld