» »
Maak hier uw keuze

*Verzorgende niveau 3/IG regio Leiden e.o.*

Werklocatie: Thuislocatie van de cliƫnt

Kern van de functie

De kern van het vak verzorgende wordt beschreven binnen het taakgebied de zorgverlening en bestaat uit het stimuleren, ondersteunen of behouden van een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager met een zorgvraag als gevolg van ziekte, stoornis, handicap of beperking. De verzorgende integreert hierbij veel verschillende taken.

Randvoorwaarde

Woont in werkregio van de organisatie. Bij twijfel kunt u ons bellen.

 • Leiderdorp, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Katwijk, Duin en Bollenstreek e.o.

Situatieschets

De verzorgende werkt in de thuissituatie van de cliënt en levert hierbij haar eigen aandeel aan verantwoorde en doelmatige zorg. Het stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied is het centrale thema binnen het werk van verzorgenden. Doel van de verzorgende is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende is hierbij gericht op het achterhalen van behoeftes en wensen van zorgvragers en het ondersteunen daarvan.

Hoofdtaken

1. Ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg

2. Ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en een huishouden voeren

3. Ondersteunende begeleiding bieden

4. Zorgvrager voorlichting, advies en instructie geven

5. Verpleegtechnisch handelen door verzorgenden

6. Samenwerken en afstemmen van zorg

7. Bijdragen aan het verbeteren van de organisatie van de zorg, het beheer en de kwaliteit

8. Ontwikkelen en professionaliseren van het beroep van verzorgende

Functie-eisen Vaardigheden/verantwoordelijkheden

Kennis:

 • Heeft een afgeronde MBO opleiding op kwalificatieniveau 3.

Vaardigheden:

 • Stelt behoefte zorgvrager centraal

 • Signaleert veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger

 • Kan ondersteuning beiden bij persoonlijke basiszorg

 • Kan ondersteunende begeleiding bieden.

 • Kan ondersteuning bieden bij wonen en een huishouden voeren

 • Kan ondersteunen en activeren tot zelfstandigheid

 • Geeft voorlichting, advies en instructie over persoonlijke basiszorg en

 • Voert verpleegtechnische handelingen uit

 • Werkt professioneel en accuraat

 • Communiceert adequaat

 • Brengt informatie en advies op een begrijpelijke manier over

 • Werkt methodisch en resultaatgericht

 • Werkt efficiënt

 • Neemt besluiten over de zorgverlening

 • Werkt samen met andere partijen aan continuïteit van zorgverlening

 • Bepaalt grenzen van bekwaamheid

 • Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen

 • Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden en positie

 • Begeleidt en ondersteunt nieuwe collega’s en studenten

 • Handelt overtuigend bij knelpunten

 • Neemt nieuwe kennis en vaardigheden in zich op

 • Reflecteert op haar eigen handelen

 • Past ontwikkelingen in het vakgebied toe

Sociale vaardigheden

 • Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen.

 • Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen en kan omgaan met conflicten.

 • Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie.

Zelfstandigheid

 • Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen.

 • Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of de leidinggevende.

Overige functie-eisen

 • Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt gewerkt.

 • Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens.

 • Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms uitzichtloze situaties.

Inconveniënten

 • Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten.

 • Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris : FWG 30/35 CAO VVT

Werken volgens de cao VVT. Reiskostenvergoeding, vakantiegeldreservering,

Werktijden : nader te bepalen, minimaal 10u/week inzetbaar, regelmatig in weekenden werken.

Secundaire arbeidsvoorwaarden : deelname aan PGGM-pensioenregeling, fietsplan bij vast dienstverband


Reageren op deze vacature

Velden met een * zijn verplicht.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Adres *

Postcode *

Plaats *

Upload uw cv *


ik wil voortaan nieuwe vacatures via de mail ontvangen.

<< Keer terug naar het overzicht

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld