» »
Maak hier uw keuze
zorg-vuldig-website-home-v2

Begeleiding

Zorgorganisatie Zorg-Vuldig biedt naast kraam- en thuiszorg ook begeleiding aan mensen met een beperking of handicap (vanaf 0 jaar). De begeleiding is gericht op het omgaan met de beperking of handicap en indien mogelijk het opheffen ervan. Op deze manier is Zorg-Vuldig  nóg breder vertegenwoordigd in de ketenzorg.

Om welke aandoeningen ∕ beperkingen of handicaps gaat het?

  • Lichamelijke of zintuiglijke beperking;
  • Lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijke handicap;
  • Psychiatrische beperking;
  • Een psychogeriatrische beperking.

 

Het doel van de begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid & sociale redzaamheid en voorkoming van verwaarlozing en ∕ of opname in een instelling. (Veelal het Sociale Domein genoemd)

Individuele (Ambulante) Begeleiding

Om deze doelen te behalen wordt individuele begeleiding gegeven.  Voorbeelden zijn: huiswerkbegeleiding voor jeugd met kenmerken van het autisme spectrum, gezins- of partnerbegeleiding bij een cliënt met oriëntatieproblemen ten gevolgen van dementie, het overnemen van toezicht op een cliënt (ook ´s nachts mogelijk), samen boodschappen doen, samen koken,  wandelen, museumbezoek, leren omgaan met een lichamelijke of psychiatrische aandoening of handicap, omgaan met medicijngebruik en/of middelen (koffie, sigaretten, alcohol, softdrugs), het vinden van een zinvolle dag  invulling dan wel dagbesteding.

Benaderingswijze

De benaderingswijze die gehanteerd wordt is herstelondersteunend. Dit houdt in dat er actief wordt  samengewerkt met de cliënt en zijn omgeving. Uitgangspunt hierbij zijn de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt. In overleg met de cliënt wordt contact gezocht met familie ∕ naasten,  de ketenpartners in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Ook bijvoorbeeld GGZ-instelling, justitie, politie, UWV, gemeente en zorgverzekering. Het doel hierbij zal zijn dat de cliënt naar eigen tevredenheid zijn/haar draai kan vinden in de maatschappij.

Wij werken met diverse soorten begeleiders zoals  maatschappelijke  zorg, beeldende en creatieve therapeuten, SPV en verpleegkundigen.  Er is  samenwerking met andere disciplines, zoals behandelaars, huisartsen etc

Zorg-Vuldig heeft medewerkers die breed inzetbaar zijn. Met breed inzetbaar bedoelen wij: Medewerkers die ingezet worden voor de Thuiszorg en de Begeleiding, hierdoor komen er minder verschillende medewerkers bij de cliënt thuis. Onze medewerkers zijn dan ook in het bezit van diverse diploma’s/certificaten.