» » »
Maak hier uw keuze

Uw zorgverzekeraar

Binnen de basisverzekering wordt de standaard kraamzorg vergoed. Er wordt uitgegaan van 8 tot 10 dagen kraamzorg, gerekend van de dag van de bevalling. Het aantal uren wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Deze uren worden vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis betaalt u een eigen bijdrage per uur. Elk jaar wordt deze vastgesteld door het ministerie van VWS.