» » »
Maak hier uw keuze

Respijtzorg of oppasdiensten

Zorgt u langdurig en onbetaald voor uw chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar u geeft zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. Even tijd voor jezelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Als u voor een ander zorgt is dat meestal niet eenvoudig te organiseren, omdat de zorg overgenomen moet worden. Respijtzorg biedt u als mantelzorger de mogelijkheid zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. De bedoeling is dat u als mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft en dat de persoon voor wie u zorgt in goede handen achter blijft.

De zorg wordt overgenomen door een van onze verzorgenden of verpleegkundigen die bij de zieke in huis komt. Onze medewerkers hebben de juiste deskundigheid en beschikken over specifieke hulpmiddelen indien dat nodig is. Voor u is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan iemand kunt overdragen bij wie de zorg in goede handen is, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Om deze reden biedt Zorg-Vuldig de mogelijkheid tot een vrijblijvende kennismaking, maken wij gebruik van een van checklist bij overdracht, heeft u bij ons een vast contactpersoon, werken wij met een 24/7 achterwacht, is er de mogelijkheid voor een nagesprek, bieden wij de mogelijkheid om te reserveren met garantie op plaats en hebben wij flexibele tijden.