» » »
Maak hier uw keuze

Zorgfinanciering

De zorg, zo ook bij Zorgorganisatie Zorg-Vuldig, kent verschillende vormen van financiële regelingen. Er zijn ook uitzonderingen.

Over de zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit is wettelijk zo bepaald, evenals de manier waarop deze eigen bijdrage wordt berekend. Meer informatie en een calculator vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ).