» »
Maak hier uw keuze

KRAAMZORG BIJ ALLOCHTONEN EN ACHTERSTANDSGROEPEN

Achterstandsgroepen zijn groepen die ten opzichte van de rest in de samenleving een sociaaleconomische achterstand hebben. In de praktijk zijn dat vaak bijstandsmoeders, arbeidsongeschikten, allochtonen, werklozen of ouderen. Onze kraamverzorgenden zijn geschoold in kraamzorg in achterstandswijken en bij allochtonen.

* Een deel van de allochtone vrouwen weet niet waarop ze precies een beroep kunnen doen, wat het belang van kraamzorg is, in hoeverre deze professionele hulp anders is dan gewone mantelzorg en wat ze wel en niet van een kraamverzorgende kunnen verwachten.

* Ook is men vaak niet op de hoogte hoe en wanneer men zich moet aanmelden voor kraamzorg. Dit geldt niet alleen voor diegenen die hier recent zijn gekomen, maar ook voor vrouwen van de tweede generatie.

* Ook mist een behoorlijk aantal vrouwen kraamzorg doordat zij zich te laat inschrijven. Zij vragen én krijgen minder uren kraamzorg. Als ze al kraamzorg hebben, nemen ze beduidend minder uren kraamzorg af dan autochtone vrouwen: gemiddeld zo’n 24 zorguren (meestal 3 uur per dag), terwijl autochtone gezinnen gemiddeld gedurende 8 dagen 49 uur zorg afnemen.

* Voor deze doelgroep gebruiken wij als specifieke voorlichting het zorgdossier “Kraamzorg in Beeld” en we delen de folder “Veilig slapen” uit in de taal van de cliënt. Ook gebruiken wij de groeigids die aansluit bij de groeigidsen van het consultatiebureau. Deze hebben we ook in het Engels.

* We hebben kraamverzorgenden in dienst van allochtone afkomst. Zij spreken o.a. Frans, Spaans, Filipijns, Duits en Engels.

* Onze kraamverzorgenden zijn allemaal in het bezit van het boekje: Kraamzorg in allochtone gezinnen en het thema vroeg signalering komt regelmatig aan bod.

 

 


<< Keer terug naar het overzicht