» »
Maak hier uw keuze

Missie & Visie

Visie

  • De medewerkers van Zorg-Vuldig hebben respect voor de zelfregie van de cliënten en weten dat elke cliënt uniek is. Vanuit deze visie ondersteunen en adviseren zij de cliënt. De medewerker handelt met kennis over de grenzen van de zorg en van de eigen professionele standaarden.
  • De kleinschaligheid van Zorg-Vuldig staat garant voor een snelle en doelgerichte zorgverlening. Voor de cliënt is van belang, dat voor de zorgverlening zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van vaste medewerkers vanwege de meerwaarde van het persoonlijk contact.
  • Het ‘wij’-gevoel binnen Zorg-Vuldig is kenmerkend voor de organisatie, daar iedereen weet, dat alleen met elkaar de optimale zorg voor de cliënt geboden kan worden. Daarvoor werft Zorg-Vuldig díe medewerkers, die flexibel zijn en dusdanig werk afleveren, dat zij tevreden over zichzelf kunnen zijn als hun werkdag erop zit.
  • Zorg-Vuldig vindt het respect een kostbaar goed en tolereert daarom geen discriminatie op leeftijd, geslacht, huidskleur, levensovertuiging, seksuele geaardheid of levensstijl.

 

Missie

  • Zorg-Vuldig wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn, die haar bijdrage wil leveren aan de basisbehoefte van de mens wat betreft: zorg, de kwaliteit van het leven en het welzijn van de cliënt.
  • Zorg-Vuldig wil een organisatie zijn die positief bekend staat als zijnde dé organisatie, die doet wat zij zegt en zegt wat zij doet!
  • Zorg-Vuldig wil een werkgever zijn waar medewerkers zich prettig en gerespecteerd voelen en graag (komen en blijven) werken. De medewerkers zijn trots op de organisatie en weten dat zij hiertoe bijdragen.
  • Samenvattend in één zin is het motto van de organisatie:
 

Zorg-Vuldig, dát is wat wij zijn!